Duurzaam en veilig reinigen

C3-OPTIMUM 100% duurzame en veilige reinigingsproducten!

Reinigen is belangrijk én onmisbaar voor een schone, hygiënische en representatieve werk- en leefomgeving.

Met onze 100% mens- , materiaal- en milieuveilige
C3-OPTIMUM reinigingsproducten kan uw organisatie dit op een duurzame, veilige-, milieubewuste en effectieve wijze realiseren.

  • Producten behoeven geen gevarensymbolen.
  • Minimaal gebruik van detergenten
  • Geminimaliseerd watergebruik
  • Huid-, milieu- en materiaalvriendelijk
  • Geen fossiele (olie) ingrediënten
  • Op waterbasis

Door C3-OPTIMUM producten binnen uw organisatie te gebruiken draagt u bovendien bij aan de door de VN geformuleerde Sustainable Development Goals en daarmee aan een betere wereld voor toekomstige generaties.


C3-OPTIMUM in relatie tot de sustainable development goals

De wereld van vandaag vraagt om verandering. Verandering die op uiteenlopende terreinen moeten leiden tot een betere wereld voor toekomstige generaties.

In 2015 heeft de verenigde Naties (VN) 17 doelstellingen geformuleerd die de wereld moeten verbeteren. Deze SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen), bieden overheid, individuen en bedrijven “handvatten” waar concreet mee aan de slag kan worden gegaan.

C3-OPTIMUM producten leveren een bijdrage aan SDG’s op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en milieu.

Duurzaamheid:
C3-OPTIMUM  reinigt én beschermt vervuilde oppervlakken en objecten, waardoor de levensduur wordt verlengt en daardoor het gebruik aan grondstoffen wordt verkleind.

Veiligheid:
C3-OPTIMUM is huid- en materiaalvriendelijk en veilig. De producten zijn niet agressief, onschadelijk voor contact met de huid en tasten oppervlakken niet aan.  Daardoor draagt C3-OPTIMUM bij aan veilig productgebruik en goede werkomstandigheden.

Milieu:
C3-OPTIMUM producten bevatten geen chemische oplosmiddelen en andere agressieve bestandsdelen die het milieu, de biodiversiteit en daardoor een schone en veilige leefomgeving kunnen aantasten.


SDG 7

Door C3-OPTIMUM producten in te zetten voor het reinigen van zonnepanelen en de levensduur van objecten te verlengen word een substantiële bijdrage geleverd aan de energietransitie.

SDG 13

Door C3-OPTIMUM producten te gebruiken wordt de impact op het milieu verkleind. De producten bevatten geen chemische oplosmiddelen. Dit zorgt ervoor dat er geen onnodige schade wordt toegebracht aan het milieu dat op haar beurt weer een negatieve invloed heeft op de klimaatverandering

SDG 12

Door de zorgvuldige samenstelling van de C3-OPTIMUM producten bevatten de producten tot wel 20x minder detergenten dan reguliere reinigers. Dit heeft een positieve invloed op grondstof verbruik en is daarnaast zeer veilig voor de mens en materiaal.